You are here:

10 tips för att förbättra bolagets likviditet

Varför uppstår likviditetsproblem?

När företaget har högre kostnader än intäkter, påverkas den kortsiktiga återbetalningsförmågan och det blir svårt att betala sina skulder och löpande kostnader. Orsaken till att likviditetsproblemen uppstår kan vara till exempel:

  • Höga overheadkostnader
  • Långa kredittider
  • Stora investeringar – till exempel dyra inventarier
  • Stort varulager
  • Ojämna intäkter över året – till exempel vid säsongsbetonad verksamhet

1. Börja med förebyggande arbete

Det bästa ni kan göra för att se till att inte dra på sig likviditetsproblem är att arbeta förebyggande, till exempel genom att hålla noggrann koll på utgifter och intäkter och göra justeringar löpande – sätt upp en likviditetsbudget som hjälp.

2. Sprid risken

En annan aspekt är att se till att inte arbeta med för få kunder, för att inte riskera en stor obalans vid eventuell uppsägning eller ändring i avtal framåt.

3. Se över betalningsvillkoren, kreditkontroller och bevakning

Kontrollera nya kunder med hjälp av till exempel kreditkontroller och lägg en klausul i avtalen kring att det tillkommer en förseningsavgift vid förfallna fakturor. Se till att fakturera så fort som möjligt och ändra betalningsvillkor från till exempel 30 dagar till 10 eller 14 dagar när ni tecknar nya avtal. Ni kan även be om förskottsbetalning när det kommer till större leveranser som ligger längre fram i tiden.

Med hjälp av företagsbevakning kan ni bevaka ekonomin hos leverantörer och kunder för att i tidigt skede se eventuella betalningsproblem och förebygga kundförluster. Läs mera om företagsbevakning hos Syna.

4. Fokusera på rätt produkter

Se över er försäljning; vilka produkter är mest populära, var har ni mest vinstmarginal, finns det produkter som kan tas bort ur sortimentet? Försök att hitta en balans och lägg mer krut på de områden där ni gör störst förtjänst och där det är mest efterfrågat av era kunder.

5. Hyr istället för att köpa

Förutom att arbeta förebyggande kan ni även se över möjligheten att hyra utrustning istället för att köpa. Detta innebär att ni inte behöver investera en lika hög summa på en gång genom att köpa in en dyr maskin och att ni efter en tid kan få möjlighet att köpa loss utrustningen för en mindre summa. Var dock uppmärksam på eventuella bindningstider så att det finns möjlighet att avbryta uthyrningen med kort varsel.

6. Sälja av tillgångar

I företaget kan det finnas kapital som är bundet i olika tillgångar. På kort sikt, för att förbättra likviditeten, kan ni även se över om det finns tillgångar som går att sälja av. Detta kan dock inte ses som en hållbar lösning utan fokus bör ligga på att öka inkomster och/eller minska löpande utgifter.

7. Förhandla om kredittiden

När det kommer till villkoren med dina leverantörer kan det finnas möjlighet att förhandla om att förlänga kredittiden, något som skulle medföra ett högre pris som kompensation. Ett alternativ är att se om det finns möjlighet att betala leverantörerna efter att ni själva fått betalt från kund.

8. Höjd kontokredit – en tillfällig lösning

Det kan finnas möjlighet att höja kontokrediten, men man ska vara medveten om att det tillkommer ränta. Kontokredit kräver ofta ett borgensåtagande. En kontokredit som alltid är utnyttjad är ofta sämre än att ha ett vanligt lån med lägre ränta.

9. Uppdatera deklarationen vid lägre försäljning

Det går att lämna in en uppdaterad inkomstdeklaration, om det visar sig att ni inte säljer lika mycket som beräknat och därmed får in mindre intäkter. Preliminärskatten blir därför lägre.

10. Ta hjälp att driva in skulder

Har ni svårt att driva in betalningar från era kunder kan ni vända er till Kronofogden för att få hjälp. Efter att ha fått ett beslut kring att fastställa fordran, finns det möjlighet att få hjälp med att driva in skulder.

Bild på centrala Stockholm

Kontakta oss vid likviditetsproblem

Behöver ni hjälp att komma vidare med era likvidationsproblem? Kontakta RekonstruktionsGruppen för ett kostnadsfritt rådgivningstillfälle redan idag. 

Behöver du hjälp med likviditet?

Vanliga frågor och svar

Likviditeten påverkas positivt av inbetalningar och negativt av utbetalningar. Andra faktorer som kan påverka likviditeten är försäljningsvolym, kundfordringar, kreditvillkor, lagerhantering, och kapitalinvesteringar.

Likviditeten kan minskas av höga utgifter, otillräckliga intäkter, långa kundfordringstider, stora lager, och höga skulder.

En sund likviditetsnivå varierar beroende på företagets storlek, bransch, och risktolerans. Generellt sett bör ett företag sträva efter att ha tillräckligt med likvida medel för att täcka sina kortsiktiga skulder och för att möta oväntade utgifter. Baserat på detta måste förhållandet mellan likvida medel och kortfristiga skulder ligga på minst 100%.

En god likviditet innebär att ett företag har tillräckligt med likvida medel för att täcka sina kortsiktiga skulder och operativa kostnader utan att behöva förlita sig på extern finansiering eller riskera likviditetsproblem.

Nej, kassaflöde och likviditet är inte samma sak. Kassaflöde avser den totala rörelsen av pengar in och ut ur företaget under en viss tidsperiod, medan likviditet handlar om företagets förmåga att täcka sina kortsiktiga skulder med tillgängliga likvida medel.

Dålig likviditet innebär att ett företag inte har tillräckligt med likvida medel för att täcka sina kortsiktiga skulder och driftskostnader, vilket kan leda till likviditetsproblem och behov av extern finansiering.

Likviditetsbrist uppstår när ett företag inte har tillräckligt med likvida medel för att täcka sina kortsiktiga skulder och operativa kostnader, vilket kan leda till betalningssvårigheter och i värsta fall konkurs.

Likviditet kan mätas genom olika nyckeltal, inklusive snabbkvot, likviditetsgrad, och kassalikviditetsgrad, som alla ger olika perspektiv på företagets förmåga att möta sina kortsiktiga åtaganden med tillgängliga likvida medel.

Svar inom 1h (måndag-fredag)