fbpx

RekonstruktionsGruppen är en rikstäckande organisation som hjälper företag med tillfälliga ekonomiska problem att genomgå en företagsrekonstruktion. Vi arbetar för att företag inte skall försättas i konkurs i onödan. Från ekonomisk svacka till lönsam verksamhet – vi står vid din sida hela vägen.

Företagsrekonstruktion

Målet med alla rekonstruktioner är att bolagen ska överleva och återigen bli lönsamma. För att det ska lyckas behövs rådgivning som är skräddarsydd utifrån varje enskilt bolags förutsättningar. Vi i RekonstruktionsGruppen har alltid våra kunders bästa i fokus och erbjuder tjänster utformade utifrån varje enskilt uppdrag.

Affärsutveckling
RekonstruktionsGruppen har kvalificerad rådgivning som gör skillnad för ditt företag. Vi finns här för att utveckla och förbättra ditt bolags verksamhet.
Finansiering
För att genomföra en rekonstruktion eller en förbättringsprocess i verksamheten behövs finansiella medel. Vi på RekonstruktionsGruppen hjälper dig att finna de bästa eventuella finansieringsalternativen.

Se vår film om företagsrekonstruktion

Spela videoklipp

Lär dig mer i vår kunskapsbank

Så går en rekonstruktion till:

Asset 1 STEG - 1
STEG - 1
Nulägesanalys
Innan man ansöker om rekonstruktion ska man noga undersöka om det finns förutsättningar för att en rekonstruktion kan genomföras på ett framgångsrikt sätt och att bolaget har goda möjligheter att bli lönsamt igen. Det görs genom att samla in de underlag som krävs för att göra en bedömning. Det handlar om balans- och resultaträkningar, översikt över bolagets bankkonton, utdrag från skattekonto, leverantörsreskontra med förteckning över aktuella leverantörer samt kontaktuppgifter till revisor, bank och liknande. Om undersökningarna visar på att en rekonstruktion är möjlig förbereder man, med hjälp av en rekonstruktör, en ansökan till tingsrätten i den stad där bolaget har sitt säte.
Asset 1 STEG - 2
STEG - 2
Att ansöka om rekonstruktion
En ansökan om rekonstruktion ska göras hos tingsrätten där bolaget har sitt säte. Vanligtvis går den här processen snabbt och redan inom 1-2 arbetsdagar har man ett beslut om beviljad rekonstruktion. Inom en vecka sänder den utsedda rekonstruktören ut ett brev och meddelar alla berörda parter att bolaget ifråga nu befinner sig i rekonstruktion.
Asset 1 STEG - 3
STEG - 3
Att genomföra en rekonstruktion
När rekonstruktionen är beviljad påbörjas det arbete man har beslutat om i rekonstruktionsplanen. Nu läggs fokus på att öka intäkterna, minska kostnaderna och få en bättre styrning på bolagets ekonomi. I planen ska, förutom kassaflödesplan och likviditetsplan, också ingå hur man ska utveckla bolaget och vilka förändringar man behöver göra för att företaget ska bli lönsamt i framtiden. Under hela rekonstruktionsprocessen är det bolagets ordinarie ledning som fortsatt styr verksamheten men det ska göras i nära samarbete med rekonstruktören. De utbetalningar som bolaget måste göra under den här tiden ska godkännas av rekonstruktören och ibland även av tingsrätten.
Asset 1 STEG - 4
STEG - 4
Ackord
Vanligtvis leder en rekonstruktion till ett ackordsförslag som innebär att bolaget får sina skulder nedskrivna. Genom en omröstning bland borgenärerna beslutas om ackordets storlek. Hur stor nedskrivningen blir beror på hur mycket bolaget klarar av att betala och hur stor nedskrivning borgenärerna kan tänka sig att acceptera. Det vanligaste är att ackordet brukar hamna mellan 25% och 75%. När beslutet är godkänt har man nått målet och genom ackordsuppgörelsen är rekonstruktionen i mål. Nu börjar bolagets arbete med att återfå lönsamheten och att få en positiv utveckling framöver.

Företagsrekonstruktioner per vecka. Ackumulerat antal beslut om rekonstruktion.

Källa: ekonomifakta.se. Värden kan komma att revideras.

RekontruktionsGruppen finns här för dig som behöver hjälp att klara av de utmaningar du står inför.

För att ge vårt bidrag till den kris som många står inför har RekonstruktionsGruppen inrättat en COVID-jourtelefon så att du och ditt företag kan få råd om de utmaningar som COVID-19 innebär. I vår kunskapsbank finns artiklar där du kan läsa mer om hur en rekonstruktion går till och du kan även finna svar på många av de frågor du som företagare troligen funderar över. Eller så väljer du den snabbaste lösningen och tar kontakt med oss redan idag så ser vi tillsammans till att ditt företag går en ljusare tid till mötes.

  • Måndag - Fredag 08:00 - 20:00
  • Lördag 08:00 - 18:00
  • Söndag 08:00 - 18:00

Kommande webbinarium:

Inget evenemang hittades!

Vi hjälper företag att åter bli lönsamma

RekonstruktionsGruppen är specialister inom rekonstruktion och bolagsjuridik. Våra advokater och jurister har mångårig erfarenhet av företagsrekonstruktioner och arbetar engagerat och målmedvetet för att ditt företag ska leva vidare och växa sig starkt igen. Från ekonomisk svacka till lönsam verksamhet – vi står vid din sida hela vägen.
Rekonstruktion av företag - Anders Fernlund - RekonstruktionsGruppen

Anders Fernlund

ADVOKAT - ASTRA ADVOKATER

Constantine Valhouli RekonstruktionsGruppen

Constantine Valhouli

FÖRETAGSANALYTIKER

Företagsrekonstruktion i stället för konkurs - Viktor Cederlof - RekonstruktionsGruppen

Viktor Cederlöf

JURIST & FÖRETAGSRÅDGIVARE

Detta händer vid en företagsrekonstruktion - Filip Hjorth - RekonstruktionsGruppen

Filip Hjorth

FÖRETAGSRÅDGIVARE

Rekonstruktion steg för steg - Gita Ray - RekonstruktionsGruppen

Gita Ray

FÖRETAGSRÅDGIVARE

Redo att vända obestånd till lönsamhet? Då är det dags att prata med oss.

Kontaktformulär